Uzgoj gljiva uz pomoć daljinskog upravljača marke Tyro

Uzgoj gljiva

Uzgoj gljiva je složen ali ipak lijep proces. Uzgoj se mora odvijati u umjetno stvaranom okolišu koji oponaša jesenske klimatske uvjete. Prikladan medij za razvoj kulture gljiva i stvaranje optimalnih uvjeta od velike su važnosti.

Uzgoj gljiva

Rasadnici gljiva sastoje se od više ćelija. Ćelije su obično široke pet metara i duge osamdeset metara, raspoređene na sedam katova. U svaku gredicu se stavlja kompost u kojem se micelij (mladice gljiva koje se razviju u tanke razgranate niti gljive) tretira slojem materijala koji služi kao pokrov.

Ćelija se hermetički zatvara. Nakon otprilike 3 dana uzgajivač gljiva uvede velike klimatske promjene; temperatura komposta se spušta s 27°C na 20°C u dva ili tri dana. Zbog promjene klimatskih uvjeta i pokrova, miceliji srastaju i formiraju mladu gljivu koja se potom dalje razvija do odrasle jedinke. Svaka gredica daje dvostruki prinos.

Automatska obrada

Odrezane gljive se stavljaju na pokretnu traku tijekom ubiranja uroda. Pokretna traka visi na čeličnim kablovima kojima se može podešavati visina duž cijele duljine pokretne trake. Podešavanje visine pokretne trake jedna je od dvije funkcije za koju se koristi daljinski upravljač.

Rastezanje tkanine

Osim pokretne trake, motorima vitla za tkaninu se također upravlja daljinskim upravljačima marke Tyro. Pomoću spomenutog vitla moguće je tkaninu natrag uvući nakon što je ispražnjena. Na taj se način ćelija prazni svakih šest tjedana i priprema za sljedeći prinos.

Daljinski upravljači marke Tyro

Uzgajivač je odabrao bežični daljinski upravljač kako bi mogao nesmetano hodati po ćeliji za uzgoj, a da pritom ne mora neprestano rabiti kabel. Vlažni radni okoliš može znatno umanjiti raspon radiovalova daljinskog upravljača. Daljinski upravljač Pyxis u kombinaciji s prijemnikom Auriga idealan je za korištenje u rasadnicima gljiva. Osoba specijalizirana za industrijsku automatizaciju profesionalno je instalirala set te tako omogućila krajnjem korisniku što ugodnije korištenja uređaja.