Auriga | Do 10 kanala


icon pdf download
  • Dostupan s tipkovnicom i zaslonom
  • Prijemnik s potencijalno slobodnim relejom
  • Dostupni analogni izlazi 0 – 10 V
  • Dostupan na DIN nosaču
  • Konfiguriran u skladu s potrebama kupca
Kategorija: