Nadogradnja u odašiljačima Musca / Sedna

Kako bismo zadovoljili zahtjeve kupaca za mogućnošću konfiguriranja upravljača, svi odašiljači iz linije Musca i Sedna opremljeni su novim programom u kombinaciji s prijemnikom Aquarius. Dobili ste naše odašiljače nakon 1. svibnja? U tom slučaju je vaš daljinski upravljač uključen u zadnju instalaciju programa. Moći ćete konfigurirati svoje daljinske upravljače prema svojim potrebama. Novi ručni odašiljači Musca / Sedna su i dalje kompatibilni sa setovima koje smo ranije nudili.

Primjerice, sada možete konfigurirati tipku odašiljača da ima flip-flop funkciju umjesto da bude pulsna, možete postaviti blokade između različitih tipki te, na primjer, omogućiti funkciju ograničenja raspona djelovanja. Pogledajte funkcije koje su promjenjive, a navedene su niže u tekstu. Te funkcije su objašnjenje u nizu videa koji pružaju upute.

Gumbi Musca Gumbi Sedna Standardna konfiguraracija (1x bljeskanje) Konfiguracija koju treba aktivirati (2x bljeskanje)
Gumb 1 Pulsna Funkcija zadržavanja
Gumb 2 Pulsna Funkcija zadržavanja
Gumb 3 Pulsna Funkcija zadržavanja
Gumb 4 Pulsna Funkcija zadržavanja
Gumb 1 & 2 ▼ & ▲ Uzajamno blokirani Nema blokade
Gumb 3 & 4 ◄ & ► Uzajamno blokirani Nema blokade
Gumb 5 & 6 Uzajamno blokirani Nema blokade
Gumb 1 & 3 ▼ & ◄ Nema blokade Uzajamno blokirani
Gumb 2 & 4 ▲ & ► Nema blokade Uzajamno blokirani
Gumb 3 & 5 Nema blokade Uzajamno blokirani
Gumb 4 & 6 Nema blokade Uzajamno blokirani
Gumb STOP Gumb STOP Pulsna Relejna funkcija
ON ON Isključena funkcija ograničenja raspona Uključena funkcija ograničenja raspona