Mijenjanje konfiguracije na uređajima Musca / Aquarius

Gumbi su tvornički podešeni na pulsnu funkciju (kao, primjerice, u sireni automobila), s isključenom opcijom ograničenja raspona te s gumbima 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6 uzajamno blokiranima (ne mogu se istovremeno koristiti). Moguće je promijeniti ove postavke tako da slijedite upute koje su navedene niže u tekstu.

Gumb za pulsnu / flip-flop funkciju

 1. Isključite odašiljač pritiskom na gumb OFF 1 sekundu.
 2. Držite pritisnutima gumbe 1 i 2, zatim također pritisnite gumb OFF i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
 3. Zeleno LED svjetlo će stalno svijetliti, odašiljač će se prebaciti na način rada za podešavanje postavki. Sada možete pustiti pritisnute gumbe.
 4. Ako ne pritisnete nijedan gumb 30 sekundi, odašiljač će izaći iz načina rada za podešavanje postavki.
 5. Pritisnite gumb koji želite promijeniti sve dok zeleno LED svjetlo ne počne bljeskati.
 6. Gumb će se prebaciti na flip-flop funkciju. Zeleno LED svjetlo će zabljeskati 2 puta (blokada gumba je još uvijek aktivirana).
 7. Postavite prijemnik na “programiranje” tako što ćete kratko pritisnuti gumb za programiranje (crveno LED svjetlo na prijemniku će se upaliti).
 8. Pritisnite gumb OFF na odašiljaču (unutar 30 sekundi), žuto LED svjetlo na prijemniku će zabljeskati 4 puta.
 9. Konfiguracija je umemorirana na prijemniku, a odašiljač je izašao iz načina rada za podešavanje postavki i isključio se (zeleno LED svjetlo na odašiljaču je isključeno).
 10. Iskopčajte napajanje prijemnika i ponovno ga ukopčajte kako biste aktivirali nove postavke.
 11. U zadnjem koraku upalite odašiljač i provjerite kako funkcionira.

Poništite blokadu za one gumbe koji su blokirani vodoravno.

 1. Isključite odašiljač pritiskom na gumb OFF 1 sekundu.
 2. Držite pritisnutima gumbe 1 i 2, zatim također pritisnite gumb OFF i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
 3. Zeleno LED svjetlo će stalno svijetliti, odašiljač će se prebaciti na način rada za podešavanje postavki. Sada možete pustiti pritisnute gumbe.
 4. Ako ne pritisnete nijedan gumb 30 sekundi, odašiljač će izaći iz načina rada za podešavanje postavki.
 5. Pritisnite oba gumba sve dok zeleno LED svjetlo ne počne bljeskati.
 6. Blokada gumbi će se isključiti. Zeleno LED svjetlo će zabljeskati 2 puta.
 7. Postavite prijemnik na “programiranje” tako što ćete kratko pritisnuti gumb za programiranje (crveno LED svjetlo na prijemniku će se upaliti).
 8. Pritisnite gumb OFF na odašiljaču (unutar 30 sekundi), žuto LED svjetlo na prijemniku će zabljeskati 4 puta.
 9. Konfiguracija je umemorirana na prijemniku, a odašiljač je izašao iz načina rada za podešavanje postavki i isključio se (zeleno LED svjetlo na odašiljaču je isključeno).
 10. Iskopčajte napajanje prijemnika i ponovno ga ukopčajte kako biste aktivirali nove postavke.
 11. U zadnjem koraku upalite odašiljač i provjerite kako funkcionira.

Aktivirajte blokadu za one gumbe koji nisu blokirani.

 1. Isključite odašiljač pritiskom na gumb OFF 1 sekundu.
 2. Držite pritisnutima gumbe 1 i 2, zatim također pritisnite gumb OFF i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
 3. Zeleno LED svjetlo će stalno svijetliti, odašiljač će se prebaciti na način rada za podešavanje postavki. Sada možete pustiti pritisnute gumbe.
 4. Ako ne pritisnete nijedan gumb 30 sekundi, odašiljač će izaći iz načina rada za podešavanje postavki.
 5. Pritisnite oba gumba sve dok zeleno LED svjetlo ne počne bljeskati.
 6. Blokada gumbi će se aktivirati. Zeleno LED svjetlo će zabljeskati 2 puta.
 7. Postavite prijemnik na “programiranje” tako što ćete kratko pritisnuti gumb za programiranje (crveno LED svjetlo na prijemniku će se upaliti).
 8. Pritisnite gumb OFF na odašiljaču (unutar 30 sekundi), žuto LED svjetlo na prijemniku će zabljeskati 4 puta.
 9. Konfiguracija je umemorirana na prijemniku, a odašiljač je izašao iz načina rada za podešavanje postavki i isključio se (zeleno LED svjetlo na odašiljaču je isključeno).
 10. Iskopčajte napajanje prijemnika i ponovno ga ukopčajte kako biste aktivirali nove postavke.
 11. U zadnjem koraku upalite odašiljač i provjerite kako funkcionira.

Gumb STOP prebacite s pulsnog rada na flip-flop funkciju

 1. Isključite odašiljač pritiskom na gumb OFF 1 sekundu.
 2. Držite pritisnutima gumbe 1 i 2, zatim također pritisnite gumb OFF i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
 3. Zeleno LED svjetlo će stalno svijetliti, odašiljač će se prebaciti na način rada za podešavanje postavki. Sada možete pustiti pritisnute gumbe.
 4. Ako ne pritisnete nijedan gumb 30 sekundi, odašiljač će izaći iz načina rada za podešavanje postavki.
 5. Pritisnite gumb STOP sve dok zeleno LED svjetlo ne počne bljeskati.
 6. Gumb će se tada prebaciti na flip-flop funkciju. Zeleno LED svjetlo će zabljeskati 2 puta (blokada gumba je još uvijek aktivirana).
 7. Postavite prijemnik na “programiranje” tako što ćete kratko pritisnuti gumb za programiranje (crveno LED svjetlo na prijemniku će se upaliti).
 8. Pritisnite gumb OFF na odašiljaču (unutar 30 sekundi), žuto LED svjetlo na prijemniku će zabljeskati 4 puta.
 9. Konfiguracija je umemorirana na prijemniku, a odašiljač je izašao iz načina rada za podešavanje postavki i isključio se (zeleno LED svjetlo na odašiljaču je isključeno).
 10. Iskopčajte napajanje prijemnika i ponovno ga ukopčajte kako biste aktivirali nove postavke.
 11. U zadnjem koraku upalite odašiljač i provjerite kako funkcionira.

Uključivanje funkcije ograničenja raspona

 1. Isključite odašiljač pritiskom na gumb OFF 1 sekundu.
 2. Držite pritisnutima gumbe 1 i 2, zatim također pritisnite gumb OFF i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
 3. Zeleno LED svjetlo će stalno svijetliti, odašiljač će se prebaciti na način rada za podešavanje postavki. Sada možete pustiti pritisnute gumbe.
 4. Ako ne pritisnete nijedan gumb 30 sekundi, odašiljač će izaći iz načina rada za podešavanje postavki.
 5. Pritisnite gumb ON sve dok zeleno LED svjetlo ne počne bljeskati.
 6. Funkcija ograničenja raspona će se uključiti. Zeleno LED svjetlo će zabljeskati 2 puta.
 7. Postavite prijemnik na “programiranje” tako što ćete kratko pritisnuti gumb za programiranje (crveno LED svjetlo na prijemniku će se upaliti).
 8. Pritisnite gumb OFF na odašiljaču (unutar 30 sekundi), žuto LED svjetlo na prijemniku će zabljeskati 4 puta.
 9. Konfiguracija je umemorirana na prijemniku, a odašiljač je izašao iz načina rada za podešavanje postavki i isključio se (zeleno LED svjetlo na odašiljaču je isključeno).
 10. Iskopčajte napajanje prijemnika i ponovno ga ukopčajte kako biste aktivirali nove postavke.
 11. U zadnjem koraku upalite odašiljač i provjerite kako funkcionira.

Gumbi Musca Standardna konfiguraracija (1x bljeskanje) Konfiguracija koju treba aktivirati (2x bljeskanje)
Gumb 1 Pulsna Funkcija zadržavanja
Gumb 2 Pulsna Funkcija zadržavanja
Gumb 3 Pulsna Funkcija zadržavanja
Gumb 4 Pulsna Funkcija zadržavanja
Gumb 5 Pulsna Funkcija zadržavanja
Gumb 6 Pulsna Funkcija zadržavanja
Gumb 1 & 2 Uzajamno blokirani Nema blokade
Gumb 3 & 4 Uzajamno blokirani Nema blokade
Gumb 5 & 6 Uzajamno blokirani Nema blokade
Gumb 1 & 3 Nema blokade Uzajamno blokirani
Gumb 2 & 4 Nema blokade Uzajamno blokirani
Gumb 3 & 5 Nema blokade Uzajamno blokirani
Gumb 4 & 6 Nema blokade Uzajamno blokirani
Gumb STOP Pulsna Relejna funkcija
ON Isključena funkcija ograničenja raspona Uključena funkcija ograničenja raspona

Vraćanje na standardne postavke

Kako biste resetirali prijemnik na standardne postavke, isključivo na odašiljaču trebate aktivirati način rada u kojem podešavate postavke i preskočiti promjene. Ili izbrisati sve odašiljače iz memorije tako što ćete gumb za programiranje držati pritisnutim 8 sekundi.