Pavo | do 10 kanala dvosmjerno


icon pdf download
  • Dvostruki prijemnik
  • Dostupan s tipkovnicom
  • Daje povratnu informaciju zvučnim signalom i LED svjetlom na odašiljaču
  • Dostupan na DIN nosaču
  • Konfiguriran u skladu s potrebama kupca
Kategorija: