Libra | 2 do 8 kanala


icon pdf download
360 view
  • Komunikacija bežičnim prijenosom podataka (full-duplex)
  • Poruka o statusu signalizirana na LCD-u
  • Slobodno programiranje u kombinaciji s našim sustavima za distribuirano upravljanje u stvarnom vremenu (fieldbus)
  • Dostupan i u inačici pogodnoj za rad u hladnjačama
  • Simboli na tipkama i prikaz loga prema uputama kupca